2021-06-25 15:33:00

PREDŠKOLA – UPISI

Obavještavamo roditelje djece dorasle za pohađanje programa predškole u godini dana prije upisa u 1. razred osnovne škole da će se upisi u program predškole održati u utorak, 29. 6. 2021. prema slijedećem rasporedu:

  • PŠ Kolarec – 8.00
  • Matična škola – 9.00
  • PŠ Hižanovec – 11.00

Prema podacima o djeci dorasloj za pohađanje predškole kojima škola raspolaže roditeljima su upućeni pozivi, a ukoliko ima djece za koju nisu upućeni pozivi ukoliko nismo imali podatke ili podaci nisu točni molimo roditelje da kontaktiraju školu odnosno da dovedu dijete na upis, kao i da obavijeste školu ukoliko će dijete pohađati program predškole u nekoj drugoj ustanovi.

Provedba programa predškole za sada se planira i provodit će se prema postojećoj organizaciji u školi, a kad vrtić počne s radom u njemu se planira i nastavak provedbe programa predškole.


Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka