2020-03-15 17:57:11

Uputa za 5.b razred - matematika

Ovdje se trenutno nalaze upute  iz predmeta matematika, za 5.b razred, do srijede. Uèenici neka proèitaju uputu i pogledaju video. 


Osnovna ¹kola Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka